Nature, senses and slowness
A friend said: "These paintings make a noise, I can hear them and I can almost smell them" and "You need to take time for slow-watching". Taking time for watching slowly your surrounding, the nature ánd art.

Bossen ’pax terrae’ (2008): The paintings used to come from my imagination, like a kind of archtipical images. Because forests did fascinate me, I went into them, observing, listening, feeling end drawing. That response to really existing places in the forest made this serie. You can imagine them as painted windows in a 'forestchapel', with places in the woods as contemplative resorts. The quietness and the surprise, in harmony and in chaos, emptiness and crowdedness, strongness and thinness, spatial quality and enclosure are the essence of forests. These timeless painted forests as places of contemplation, between light and dark can bring outerspace inside, both literally ( bring a painting from a forest inside the building)as inwardly(bringing inside the experience of the outer world).


'The water was talking this night’ (2007) I used to live near the water, in Nieuwkoop. Often I sat at the waterside, staring and dreaming. At nigt as well. In and on the water you can experience so many different things.. Later I red a poem from Ida Gerhardt, in which the strophe “the water was talking this night” inspired me to go and sit near the water at night, and see, feel end draw. Sitting on a boat on the river Rhine, or along the Gielebeek at Oosterbeek, that I followed from the source to the mound in the river Rhine. The serie drawings ‘the water was talking this night' in ligt crayon on dark paper came into existence that way.).

Uitspraken over het werk

Johanneke Sanders werkt naar aanleiding van bestaande plekken in de natuur. Licht en donker, open en omsloten, orde en chaos, stevig en ijl, beweeglijk en stil. Zij weet een zelden voorkomende, maar belangwekkende geestestoestand te verbeelden. En op een manier, die voor iedereen toegankelijk is. De sereniteit van het woud, bomen, die zich baden in een diffuus licht. En de mens met zijn vertoon van onrust is in geen velden of wegen te bekennen. In een samenleving, die gekenmerkt wordt door een overheersende behoefte aan dynamiek, vormen uitingen van verstilde aandacht een delicatesse voor fijnproevers.

Natuur, zintuigen en traagheid:Deze schilderijen maken geluid, en ik kan ze bijna ruiken`.

`Ze hebben tijd nodig, niet voor de snelle kijker. De tijd nemen, traag en stil de omgeving, de natuur �n de kunst tot je nemen`.

Ze hebben tijd nodig, langzaam kijken. De tijd nemen, traag en stil de omgeving, de natuur en de kunst tot je nemen .

Een oord van stilte, alles hier is ouder dan onszelf en heeft een bestaan op zich. Ik ben er te gast, het is maar de vraag of het landschap erop wacht, dat ik het binnendring. Er gaat een grote betovering vanuit.

En zoals de natuur op haar schilderijen zich lijkt te verliezen in zichzelf, nodigen ze tegelijkertijd de toeschouwer uit, zich aan deze stilte en onzichtbare ruimte toe te vertrouwen.